Shymkent, Аманкулова д. 16
info@shahs.kz
+7(7252)-21-13-48; 21-36-73

15. Нурлан Манат

15. Нурлан Манат
Отдел розничных продаж

sales@shahs.kz
+7 705 611 81 07
+7(7252)-21-13-48; 21-36-73 в/н 105